Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

Well done ULTRA FINE 5l mycí a dezinfekční prostředek na ruce- prošlá exp.

«
VÝPRODEJSUPER PECKADOPORUČUJEME
Well done ULTRA FINE 5l mycí a dezinfekční prostředek na ruce- prošlá exp.
kód zboží: 00000001136
EAN: 5998466119907
DPH: 21%
bez DPH: 230,58
s DPH: 279,00
dostupnost: více než 100 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Ultra Fine tekutý mycí prostředek na ruce s dezinfekčním účinkem - 5 l
Je to prostředek s kombinovaným účinkem, čistí a dezinfikuje ruce v jednom.

skvělá dezinfekce na ruce vhodná pro suchou i mokrou cestu mytí rukou. Ničí až 99,9% bakterií, vhodný i jako ochrana před viry.
Nepostradatelný pomocník tam, kde je potřeba rychlá dezinfekce rukou.

Je vhodný pro použití v domácnosti a na pracovišti (potravinářství, kuchyně, pohostinství)
. Antibakteriální spektrum: baktericid, fungicid, virucid

Balení 5L

Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.