Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

Laguna zima 1l - zazimování bazénu

«
DOPORUČUJEMEVÝBORNÁ CENA
Laguna zima 1l - zazimování bazénu
kód zboží: 63103
EAN: 8595039301027
DPH: 21%
bez DPH: 259,09
s DPH: 313,50
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Laguna ZIMA 1 l

Přípravek je určen pro zazimování bazénů.

Přípravek v kapalné formě je určen pro zazimování bazénů. Působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování tvrdosti v bazénové vodě.

Použití:
Použitím uvedeného přípravku se usnadní zahájení jarního provozu bazénu.
Dezinfekční a algicidní účinek přípravku zajistí uchování bazénové vody během zimního období.
Přípravek nezamezí zamrznutí vody.

Návod k použití:
Přípravek se bez ředění vlije do bazénu, voda se nechá řádně promíchat, následně se sníží hladina vody, odmontuje příslušenství bazénu a bazén se zakryje fólií.
Usazeniny, které vzniknou po odpouštění vody je vhodné očistit přípravkem Laguna clear.
Dávkování: 500 ml/10 m3 vody.
Spotřeba: 500 ml / 10 m3
Balení: 1 l
Země původu: Česká Republika
EAN: 8595039301027
NEBEZPEČÍ

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů