Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 310 750ml/17 gelový čistič na WC a keramiku Anticalc

«
CLEAMEN 310 750ml/17 gelový čistič na WC a keramiku  Anticalc
kód zboží: 00305000052
EAN: 8594011505224
DPH: 21%
bez DPH: 65,29
s DPH: 79,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 310 gelový čistič na WC a keramiku Anticalc 750ml

Koncentrovaný přípravek určený k přímemu použití na odstraňování vodního kamene a močových a hořečnatých úsad - rzi z toaletních mís,pisoárů,bidetů,baterií,umývadel,sifonů atd.
Dezinfekční přísada zajišťuje potlačení výskytu bakterií.

NEBEZPEČÍ
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.