Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 260 1l/12 mycí prostředek na restaurační sklo

«
VÝBORNÁ CENA
CLEAMEN 260 1l/12 mycí prostředek na restaurační sklo
kód zboží: 164920
EAN: 8595683800402
DPH: 21%
bez DPH: 114,88
s DPH: 139,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 260 Restaurační sklo 1l

Prostředek, určený k mytí pivního a restrauračního skla, vhodný i do myček.
Po umytí pivních sklenic přípravkem CLEAMEN 260 restaurační sklo, zůstává na pivu déle pěna a pivo si udrží říz.
Obrovskou výhodou je neutrální pH, které zajišťuje dermální toleranci při ruční práci v roztoku.
Navíc díky receptuře která neobsahuje agresivní odmašťovadla, nepoškozuje sklo při dlouhodobém strojním mytí.
Vhodný i pro mytí jakýchkoliv pevných ploch oplachovou metodou.
Doporučujeme na mytí křišťálových lamp a lustrů a všude tam, kde požadujete aby vyčištěné skleněné plochy zůstávaly dlouho čisté.
Po umytí vždy oplachujte sklenice proudem pitné vody.

- Prostředek dávkujte v doporučeném poměru viz tabulka do vody, kde umýváte restraurační sklo nebo v poměrném množství dávkujte přímo do myček nebo na jejich dávkovací zařízení.

- pH koncentrátu : 8

- Po naředění výrobku na méně než 30% roztoku, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek.

- Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

NEBEZPEČÍ
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H315: Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

UFI 6E50-Q00D-K00C-GHVJ