Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 210 gastron 5 l koncentrovaný přípravek na úklid

«
CLEAMEN 210 gastron 5 l  koncentrovaný přípravek na úklid
kód zboží: 00305000062
EAN: 8594011504241
DPH: 21%
bez DPH: 371,07
s DPH: 449,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 210 GASTRO

Koncentrovaný přípravek určený k ředění i přímé aplikaci pro běžný i periodický úklid veškerých kuchyňských povrchů a zařízení,včetně nerezu a laminátových povrchů.
Má silný odmašťovací účinek a výrazný mycí efekt v potravinářských oblastech.
Prostředek není vhodný na povrchy citlivé na alkálie,zejména na hliník.

NEBEZPEČÍ
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H315: Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.