Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

PROFIMAX Flormatik Fat 1l/6 prostředek na odstraňování mastných nečistot

«
PROFIMAX Flormatik Fat 1l/6  prostředek na odstraňování mastných nečistot
kód zboží: 00305000096
EAN: 5907542744025
DPH: 21%
bez DPH: 115,70
s DPH: 140,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ kanystr
-
PROFIMAX Flormatik Fat 1l prostředek na odstraňování mastných nečistot
Vysoce účinný čistící prostředek. Radikální čistící přípravek na odstraňování oleje a tuků. Vysoce účinný i na všechny druhy tuků a mastnot.
Vhodný do servisů, strojního průmyslu a především do potravinářství. Určený pro použití zejména v potravinářském průmyslu (masny, mlékárny, velkokuchyně, jídelny apod.), strojírenském a automobilovém průmyslu aj.

Je vhodný na všechny omyvatelné podlahy, stroje, nástroje a povrchy (větrací šachty apod.). Chemie je vhodná pro použití do mycích automatů i pro ruční mytí.
FLOORMATIC FAT je vhodný pro voděodolné tvrdé podlahy jako např. beton, keramické dlaždice, přírodní i umělý kámen, PVC, obkladačky, sanitární keramika, chrom a chromovanou ocel, apod.

Plné znění relevantních H-vět/R-vět:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R22 Zdraví škodlivý při požití.
R34 Způsobuje poleptání.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R37 Dráždí dýchací orgány.
R38 Dráždí kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození oč