Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

JAR 900 ml / 12 APPLE prostředek na ruční mytí nádobí

«
JAR 900 ml / 12 APPLE prostředek na ruční mytí nádobí
kód zboží: 30150500038
EAN: 4015400922797
DPH: 21%
bez DPH: 40,50
s DPH: 49,00
dostupnost: více než 100 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
JAR 900ml / 12 APPLE (jablko) prostředek na ruční mytí nádobí
Mycí prostředek na nádobí s patentovanou technologií s příjemnou vůní.
Nekompromisní k mastnotě.
Šetrný k Vašim rukám.
Má skvělé odmašťovací schopnosti, bohatou jemnou pěnu a je šetrný k rukám. Vyjímečný v odstraňování mastnoty i ve studené vodě efektivní, ekonomický a šetrný k pokožce rukou bohatá pěna vydrží a účinkuje dlouho pro odstranění mastnoty stačí jen pár kapek.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení