Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

Fixinela čistící prostředek 500 ml /21 na rez a vodní kámen

«
DOPORUČUJEME
Fixinela čistící prostředek 500 ml /21 na rez a vodní kámen
kód zboží: 01100026
EAN: 8585003911574
DPH: 21%
bez DPH: 35,54
s DPH: 43,00
dostupnost: více než 1000 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Fixinela 500ml tekutý čistič na rez a vodní kámen
jeden z nejlepších čističů v poměru cena výkon

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, WC, obkládačky, spolehlivě odstraní vodní a močový kámen, ničí choroboplodné zárodky.

Odstraňuje špínu a vodní kámen, velmi účinný antibakteriální účinek.

Upozornění:
Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou.

Návod k použití:
Výrobek nastříkejte na znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a opláchněte vodou.

Obsahuje:
kyselina fosforečná, sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu.

Nebezpečí:
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:
Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:
5 - 15 % kyselina fosforečná, < 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 500 ml 

balení :500 ml - karton: 21 ks