Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

Clin na okna s rozprašovačem 500ml/10 Pro Nature

«
Clin na okna s rozprašovačem 500ml/10 Pro Nature
kód zboží: 01100098_5
EAN: 9000101369373
DPH: 21%
bez DPH: 57,02
s DPH: 69,00
dostupnost: více než 100 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Clin na okna s rozprašovačem 500ml/10 Pro Nature

-s obsahem 99,9 % přírodních ingrediencí
-dodává lesk oknům a všem ošetřeným povrchům beze šmouh
-100% recyklovatelný obal

Standardní větou o
nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.