Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 520 1l/12 dezinfekční čistící prostředek na plochy - doprodej

«
CLEAMEN 520 1l/12 dezinfekční čistící prostředek na plochy - doprodej
kód zboží: 00305000020
EAN: 8594011504692
DPH: 21%
bez DPH: 152,89
s DPH: 185,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 520 dezi PPM

Výrobek dočasně není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití, při nákupu, prosím, uveďte IČ. 


Dezinfekční a čistící prostředek je určený pro vlhký úklid. Lze použít ve veřejných prostorách, ve zdravotnictví (včetně dezinfekce zdravotnických přístrojů, instrumentária a zařízení) a pro dezinfekci při činnostech epidemiologicky závažných (úklid a dezinfekce provozoven kosmetiky, pedikúry, manikúry, kadeřnictví, holičství, masérské a rekondiční služby, solária).
Cleamen 520 je zvláště vhodný pro dezinfekci ploch v provozech se zvýšeným rizikem výskytu plísní a kvasinek.

Spektrum účinku:
Baktericidní: bakterie G+ a G- včetně TBC.
Fungicidní: většina mikroskopických hub.
Biocidní typ: 2,3 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství)

Výhody použití:
Šetří čas a práci spojením úklidu a dezinfekce do jednoho kroku. Má spolehlivé dezinfekční účinky a velmi dobré čistící vlastnosti, příjemná vůně kryje dezinfekční pachy.

Použití:
Na menší plochy doporučujeme aplikovat naředěný prostředek (viz. tabulka) mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40-50 cm. Na větší plochy aplikovat prostředek pomocí vědra a mopu. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech, masérských salónech apod. V tom případě naředit prostředek v poměru 1:50 s vodou (20ml do 1 litru) a pomůcky nechat v pracovním roztoku 30 minut. Na závěr ošetřovaný povrch opláchnout vodou. Dezinfekci nechte působit na ošetřované ploše požadovanou dobu (viz. tabulka). Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat-proces dezinfekce by se předčasně ukončil.


Účinek na bakterie a plísně spektra: A, V

(ČSN EN 13727, 14561, 1499, 1500, 1279)

Účinek na mykobakterie typu M. Tuberculosis spektra: T, M

(ČSN EN 14348, 14563)

Účinná koncentrace a nezbytná doba působení 30 min.

dezinfekční kategorie : 5 - 6

Prostředek nesmí přijít do přímého styku s potravinami, ale může být v potravinářství používán. Čistí a dezinfikuje v jedné fázi! Šetří čas a práci!

Výrobek dočasně není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití, při nákupu, prosím, uveďte IČ.

NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné
brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

Nevyvolávejte zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi):
didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 8,5g
peroxid vodíku (EC: 231-765-0): 3,0g
chlorhexidin diglukonát (EC: 242-354-0): 0,5g
 Rozhodnutie v SR: bio/873/D/05/2/CCHLP

 

UFI JQ60-90CC-500S-ENMH