Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 300/400 5l čistící prostředek sanitární denní

«
CLEAMEN 300/400 5l čistící prostředek sanitární denní
kód zboží: 00305000081
EAN: 8594011504937
DPH: 21%
bez DPH: 825,62
s DPH: 999,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 300/400 čistící prostředek sanitární denní 5l

- prostředek určený pro denní úklid sanitárních a umývárenských prostor
- odstraňuje nečistoty,skvrny a povlaky od vodního kamene i ostatní běžné nečistoty a minerální usazeniny.
- používá se ve velmi malé koncentraci
- pomocí rozprašovače se nanáší na toaletní mísy,pisoáry,keramické obklady,vodovodní baterie,sprchové kouty a ostatní zařizovací předměty
- je vhodný i na mopování podlah odolných kyselinám
- tímto prostředkem lze čistit i vnitřní části toaletních mís a pisoárů
- přípravek má příjemnou dlouhotrvající vůni

NEBEZPEČÍ
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H315: Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy

UFI KK50-Q0D6-600C-T71P