Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 250 5l tekutý koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí

«
CLEAMEN 250 5l  tekutý koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí
kód zboží: 30150500049
DPH: 21%
bez DPH: 276,86
s DPH: 335,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 250 5l tekutý koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí

• Tekutý neutrální koncentrovaný čisticí prostředek určený k profesionálnímu ručnímu mytí nádobí a k odmašťování veškerých povrchů

• Vyznačuje se vůní sicilských pomerančů a ekvádorských banánů

• Používá se především ve velkých stravovacích provozech

• Dávkujte 20 ml do 10ti litrů vody

• Prostředek byl podroben talířovým testům s výbornými výsledky

• Je velmi účinný proti mastnotě a zaschlým zbytkům jídla

• Dokonale myje všechny druhy materiálů – porcelán, keramiku, sklo, plasty a podobně. Prostředek je možné používat i na mytí dřevěných krájecích desek, smaltovaného i nerezového nádobí

• Je spolehlivý při mytí černého nádobí

NEBEZPEČÍ
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H315: Dráždí kůži.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. Zabraňte
uvolnění do životního prostředí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.
_
UFI H850-P0MK-Y00C-5UQE