Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 240 1,1kg/12 čistící prostředek na trouby, grily a krbová skla

«
CLEAMEN 240 1,1kg/12 čistící prostředek na trouby, grily a krbová skla
kód zboží: 00305000034
EAN: 8595683800167
DPH: 21%
bez DPH: 180,99
s DPH: 219,00
dostupnost: méně než 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 240 1,1kg/12 čistící prostředek na trouby, grily a krbová skla

Prostředek je určen na odstraňování připálenin z pečících trub, grilů a digestoří, skla krbových kamen apod. a to především za studena.
Pokud je možné znečištěný povrch nahřát (max. na 40°C), pak je reakce rychlejší.
Používá se neředěný, nanáší se pomocí rozprašovače na čištěné místo.
Po nanesení nechte působit 5 - 15 min.
Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha.
Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč.
Na větší plochy doporučujeme používat Cleamen tlakový rozprašovač 360°.

NEBEZPEČÍ
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H302: Zdraví škodlivý při požití.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkaliím.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Odstraňte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy

UFI U050-50JE-100V-6TY7