Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 131 5l extraktor na koberce

«
CLEAMEN 131 5l extraktor na koberce
kód zboží: 30202000002
EAN: 8594011504142
DPH: 21%
bez DPH: 559,50
s DPH: 677,00
dostupnost: skladem 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 131 5l extraktor na koberce

Nízkopěnivý prostředek určený  pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken. Výrobek je určen k extrakčnímu čištění a obsahuje vysoce účinné enzymy.
Podle úrovně znečištění nařeďte roztok a aplikujte extraktorem.
Na skvrny nastříkejte koncentrovaný prostředek pomocí rozprašovače a vetřete do textilie, nechte chvíli působit a poté ji několikrát přejeďte extraktorem.
Prostředek je možno použít i pro ruční čistění.
Zde je nutné dbát na důkladné vymytí přípravku čistou vodou.
Pro dlouhodobé udržení čistoty tkaniny, zejména u potahů a čalounění křesel doporučujeme po vyčištění tkaninu ještě několikrát proprat čistou vodou pomocí extraktoru.

- pH koncentrátu: 8,5

- Nevhodné pro materiály a povrchy, které nejsou odolné vůči vodě.


NEBEZPEČÍ

H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H315: Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.


PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.


NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.