Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 131 1l/12 extraktor na koberce

«
CLEAMEN 131 1l/12 extraktor na koberce
kód zboží: 00008000218
EAN: 8594011504135
DPH: 21%
bez DPH: 107,44
s DPH: 130,00
dostupnost: více než 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 131 1l/12 extraktor na koberce

- Nízkopěnivý prostředek určený pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken. Výrobek je určen k extrakčnímu čištění a obsahuje vysoce účinné enzymy.

- Podle úrovně znečištění nařeďte roztok a aplikujte extraktorem.

- Na skvrny nastříkejte koncentrovaný prostředek pomocí rozprašovače a vetřete do textilie, nechte chvíli působit a poté ji několikrát přejeďte extraktorem.

- Prostředek je možno použít i pro ruční čistění.

- Zde je nutné dbát na důkladné vymytí přípravku čistou vodou.

- Pro dlouhodobé udržení čistoty tkaniny, zejména u potahů a čalounění křesel doporučujeme po vyčištění tkaninu ještě několikrát proprat čistou vodou pomocí extraktoru.

- pH koncentrátu: 8,5

- Nevhodné pro materiály a povrchy, které nejsou odolné vůči vodě.

NEBEZPEČÍ
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H315: Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.