Kategorie
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (https://www.protec-kult.cz/)

CLEAMEN 122 přípravek na podlahy s leskem 5l

«
CLEAMEN 122 přípravek na podlahy s leskem 5l
kód zboží: 164980
EAN: 8594011504111
DPH: 21%
bez DPH: 243,80
s DPH: 295,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 122 přípravek na podlahy s leskem 5l

- Prostředek je vhodný na všechny typy krytin včetně voskovaných podlah.

- Zejména je určen na podlahy z lesklé dlažby a kamene, voskovaná PVC a linolea, dřevěné a laminátové (plovoucí) podlahy.

- Podlahám dodává lesk a oživuje barvy, příjemně voní.

- Na všechny vodě odolné podlahy použijte naředěný roztok dle tabulky do vědra a pracujte s mopem.

- Na laminátové (plovoucí) a lakované dřevěné podlahy, které nesnesou větší množství vody aplikujte pouze mírný rozprach z tlakového rozprašovače a mikrovláknovým mopem setřete uvolněné nečistoty.

- Dávkování provádějte pomocí dávkovacího uzávěru 5-30 ml.

- pH koncentrátu: 7,5 - 8,5

- Přípravek je pěnivý, není proto vhodný pro strojní čištění podlah.

NEBEZPEČÍ
H318: Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.