oopp
PROTEC plus - vše pro firmy - montérky, drogerie, outdoor, reklamní textil (http://www.protec-kult.cz/)
Úvodní stránka » Drogerie » Osobní hygiena » Mycí pasty a gely » CHIRODERM spray na dezinfekci rukou 115ml

CHIRODERM spray na dezinfekci rukou 115ml

CHIRODERM spray na  dezinfekci rukou 115ml
Základní obrázek Vedlejší Přední Boční

Bookmark and Share
kód zboží: 00305500002
DPH: 21%
bez DPH: 70,25 Kč
s DPH: 85,00 Kč
dostupnost: skladem
poznámka:
(velikost, barva atd.)
do košíku: ks  

CHIRODERM spray na dezinfekci rukou 115ml

Kapalný dezinfekcní alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou a na dezinfekci pokožky před invazivními zákroky.
učinnost : baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV

vhodné pro použití v období chřipek a virů, koronavirům a všude tam kde je zvýšené riziko nákazy


standardní věty o nebezpečnosti (H-věty)

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě

propan-2-ol 42g/100g

propan-1-ol 28g/100g

bifenyl-2-ol 0,45g/100g

kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethylamonium-chloridy 0,3g/100g

Parfém, D- LIMONENE

Mohlo by vás zajímat

Kategorie zboží

Poptávka

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:


FB

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH

Info

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Možné způsoby dopravy:
Česká pošta, Geis, Zásilkovna
osobní odběr

Rychlý kontakt

PROTEC plus, s.r.o.
Adresa:

Hornická 454
Rtyně v Podkrkonoší
542 33
protec-kult@protec-kult.cz
www.protec-kult.cz

50°30'30.85""N 16°04'15.47""E

Telefon: +420 499 329 000
                +420 491 462 270
mobil:     +420 602 122 200

Otevřeno:
pondělí - pátek
7:00 - 17:00

Kontakt do mobilu:

kontakt do mobilu

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

pracovní obuv, montérky, outdoor, treková obuv, průmyslové utěrky TORK, oděvy ARDON, CXS, CERVA, PORTWEST